Spanish: tresoyer

Spanish verb 'tresoyer' conjugated