Spanish: trabajar

Spanish verb 'trabajar' conjugated