Spanish: sutsagar

Spanish verb 'sutsagar' conjugated