Spanish: reventar

Spanish verb 'reventar' conjugated