Spanish: revelar

Spanish verb 'revelar' conjugated