Spanish: revalidar

Spanish verb 'revalidar' conjugated