Spanish: retemblar

Spanish verb 'retemblar' conjugated