Spanish: remu��ar

Spanish verb 'remu��ar' conjugated