Spanish: rehabilitar

Spanish verb 'rehabilitar' conjugated