Spanish: radicar

Spanish verb 'radicar' conjugated