Spanish: preocupar

Spanish verb 'preocupar' conjugated