Spanish: pregonar

Spanish verb 'pregonar' conjugated