Spanish: pilancar

Spanish verb 'pilancar' conjugated