Spanish: parafrasiar

Spanish verb 'parafrasiar' conjugated