Spanish: manifestar

Spanish verb 'manifestar' conjugated