Spanish: maniatar

Spanish verb 'maniatar' conjugated