Spanish: levantar

Spanish verb 'levantar' conjugated