Spanish: lesionar

Spanish verb 'lesionar' conjugated