Spanish: improvisar

Spanish verb 'improvisar' conjugated