Spanish: hibernar

Spanish verb 'hibernar' conjugated