Spanish: fraguar

Spanish verb 'fraguar' conjugated