Spanish: evacuar

Spanish verb 'evacuar' conjugated