Spanish: escupir

Spanish verb 'escupir' conjugated