Spanish: enterar

Spanish verb 'enterar' conjugated