Spanish: ense��ar

Spanish verb 'ense��ar' conjugated