Spanish: encerrar

Spanish verb 'encerrar' conjugated