Spanish: emendar

Spanish verb 'emendar' conjugated