Spanish: ejercitar

Spanish verb 'ejercitar' conjugated