Spanish: doblegar

Spanish verb 'doblegar' conjugated