Spanish: desgajar

Spanish verb 'desgajar' conjugated