Spanish: desatar

Spanish verb 'desatar' conjugated