Spanish: decorar

Spanish verb 'decorar' conjugated