Spanish: ciensar

Spanish verb 'ciensar' conjugated