Spanish: chispear

Spanish verb 'chispear' conjugated