Spanish: cancelar

Spanish verb 'cancelar' conjugated