Spanish: bombear

Spanish verb 'bombear' conjugated