Spanish: atrapar

Spanish verb 'atrapar' conjugated