Spanish: arbitrar

Spanish verb 'arbitrar' conjugated