Spanish: aplacar

Spanish verb 'aplacar' conjugated