Spanish: apartar

Spanish verb 'apartar' conjugated