Spanish: aparejar

Spanish verb 'aparejar' conjugated