Spanish: aparear

Spanish verb 'aparear' conjugated