Spanish: amueblar

Spanish verb 'amueblar' conjugated