Spanish: agabeyar

Spanish verb 'agabeyar' conjugated