Spanish: agabachar

Spanish verb 'agabachar' conjugated