Spanish: afirmar

Spanish verb 'afirmar' conjugated