Spanish: afincar

Spanish verb 'afincar' conjugated