Spanish: acuitar

Spanish verb 'acuitar' conjugated