Spanish: acreditar

Spanish verb 'acreditar' conjugated