Spanish: acercar

Spanish verb 'acercar' conjugated